راه کارهای مهندسی معکـوس برد مدار چاپی

از دیگر سرویس های شرکت الکترو تکنیک مشاوره در زمینه مهندسی معکوس برد های مولتی لایر و همچنین ارائه این سرویس با روشهای بسیار مدرن و دور از خطا توسط ماشین آلات و نرم افزار های خاص در این زمــــــــینـــــــــــــه میباشد که در زمان بـــــــــــسیــــــــــار کوتاه (کــــــــــــمتر از یــــــــــــــک هفته) به مشتـــــــــریان ارائه میگردد.

مزیت استفاده از روش های نوین مهندسی معکـــــــــــوس برد هــــــــــــــــــای مـــــــــــــــدار چاپی به جای روشهای سنتی ، صرفه جویی در زمان و هزینه به دلیل حذف مراحل متعدد نمونه سازی در این روش میباشد.
برای ثبت سفارش  مهندسی معکـوس از شرکت الکتروتکنیک اینجا کلیک کنید.

 

مهندسی معکوس
مهندسی معکوس
Share