کنترل کیفیت برد مدار چاپی

کنترل کیفیت برد مدار چاپی :
برد مدار چاپی ، در شرکت الکتروتکنیک تولید کنندهایی که مورد تایید می باشند دارای بالاترین استانداردهای کیفی و تولیدی می باشند.کنترل کیفیت بُرد مدار چاپی به صورت زیر است :

 1. امپدانس                                           
 2. Flying Probe Tester تست الکتریکال (FTP)
 3. nail-bed-test
 4. AOI
 5. Micro Section

 • برد مدار چاپی
  برد مدار چاپی
 • برد مدار چاپی
  برد مدار چاپی
 • برد مدار چاپی
  برد مدار چاپی
 • برد مدار چاپی
  برد مدار چاپی
 • برد مدار چاپی
  برد مدار چاپی

 

Share