High Glass Transition Temperature

در سالهای اخیر سفارش برای ساخت برد های High TG به طور محسوسی افزایش پیدا کرده عموما” وقتی از کلمه High TG استفاده میشود به این معنی است که متریال استفاده شده برای ساخت برد مقاومت حرارتی بالایی را دارا میباشد . High TG مخفف کلمه High Glass Transition Temperature میباشد . در حالت نرمال برد های مدار چاپی مقاومت حرارتی بین ۱۳۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد را دارا میباشند که این نوع برد ها در دسته low TG  قرار میگیرند و به همین ترتیب مقاومت حرارتی ۱۵۰ در   دسته  Normal TG و مقاومت حرارتی ۱۷۰ به بالا  در دسته High TG قرار میگیرند.

با توسعـــه سریع صنعت الکترونیک، به خصوص در کامپیوتر و محصولات الکترونیکی، رونــــــــــد طـــــراحی برای  برد مدار چاپی بــــه سمت استفاده از برد های چنـــد لایه متمایــــل شده است که به دلیل حجم کـــــــــم و قــــرار گیــــری قطــــــعات PCB به صـــــــــورت فشرده ، نیــــاز به مقاومت در برابر حرارت بـــــــالا به عنـــــــــــوان اصلی ترین تضمین برای  کیفیت کارایی برد مطرح گردیده است.

  • مزایا:

مزایای استفاده از برد های High TG  تنها منحصر به مقاومت حرارتی بالا نمیباشد . بالا رفتن مقاومت حرارتی باعث  تقویت و بهبود مقاومت در برابر رطوبت و مواد شــــــــیمیایـــــــــــی نیز میگردد به همین دلیل تــــــــقاضــــــــــــــای استفاده از ایـــــــــــــــــن نوع متـــــــــــــــــــریال روز بــــــــــــه روز افزایش پـــیـــــــــــــدا کـــــــــــرده است .

به طور کلی تفاوت FR4  General و High TG FR4   در شرایط حرارت بالا به خصوص بعد از جذب حرارت ،عملکرد بالا  در استحکام مکانیکی، پایداری ابعادی، چسبندگی، جذب آب و جدا سازی حرارتی میباشد.

در این راستا الکترو تکنیک آمادگی دارد بهترین متریال ها منطبق با سختگیرانه ترین استاندار های نظامی و صنعتی را در اختیار متخصصین قرار دهد.

 

برد مدار چاپی
برد مدار چاپی

 

Share