شرکت الکتروتکنیک

 

Map-Marker-Marker-Outside-Azure-icon  تهران-فلکه دوم صادقیه-ساختمان اداری صادقیه

phone-blue-icon    ۴۴۰۵۶۷۶۸ ۰۲۱
phone-blue-icon ۰۲۱-۴۴۰۳۵۴۴۲

fax-icon  ۰۲۱-۴۳۸۵۶۳۸۴

Telegram-icon ۰۹۳۳۷۷۷۰۰۵۱

Apps-Email-Chat-Metro-icon ET@Electro-Technic.ir

Apps-Email-Chat-Metro-iconSales@Pcbpcb.ir 

 

 

Share