تعریف :

ساخت و ساز ماژول می‌تواند فضای قابل توجهی را صرفه جویی کند ، و  اغلب با اجزای پایانی سیم در برنامه‌های کاربردی که در آن فضا در اولویت بود ، مورد استفاده قرار گرفت (مانند هدایت موشک و سیستم‌های تله متری) و در کامپیوترهایی با سرعت بالا، که در آن ترسیم‌های کوتاه مهم بودند.

یکی از مضرات این سیستم این بود که اجزای ویژه نیکل-سرب دار برای تولید اتصال  جوش مـورد استفاده قرار می‌گرفتـند. انبساط حرارتی افتراقی مولفه‌ها می‌تواند فشار بر روی روکش سربی قطعات و ترسیم برد مدار چاپی بیاورد و در نتیجه باعث آسیب فیزیکی بشود (همان‌طور که در ماژول‌های مختلف برنامه آپولو دیده شد). علاوه بر این، اجزای داخلی برای تعویض مشکل هستند. برخی از نسخه‌های ساخت و ساز ماژول از لحیم تک طرفه برد مدار چاپی به عنوان روش اتصال (به عنوان تصویر) استفاده می‌کنند، که به استفاده از اجزای طبیعی-سربدار اجازه می‌دهند.

شرکت الکتروتکنیک با ۱۵ سال تجربه در زمینه تامین برد مدار چاپی و قطعات الکترونیکی و ….حال با ارایه ماژول های آماده کمک بزرگی را به شرکتهای دولتی وخصوصی در داخل و خارج کرده است.با استفاده از این لینک استعلام بگیرید ، خرید کنید و مشتری همیشگی الکتروتکنیک شوید.

ماژول های آماده
ماژول های آماده
Share